Menjünk le délre!

vagy északra? nu, utazunk az tuti :-) Ez egy utinaplo a deli felteken valo csavargasrol es van egy kulon fotogaleriank: http://www.flickr.com/photos/7773759@N02/

hétfő, november 14

AUSZTRÁL VÍZUM

Turista vízum, 676-os alosztály
A 676-os alosztályú Turista Vízum a belépéstől maximum 12 hónapos tartózkodást engedélyezhet, de általában 3 vagy 6 hónapos tartózkodásra szól, és a kiállítástól számított 12 hónapon belül használható fel az utazásra egyszeri vagy többszöri belépéssel. Ausztrália bevándorlási jogszabályai szerint a döntéshozók saját belátásuk szerint határozhatják meg azt az időtartamot, amennyi ideig a vízum felhasználható.

Jelentkezések a budapesti Ausztrál Nagykövetségen

Töltse ki a 48R számú nyomtatványt, és kérelméhez csatolja a lentebb felsorolt dokumentumokat.
Lásd: 48R - látogatói vízum jelentkezési űrlap
Lásd: Kérvények leadása az Ausztrál Nagykövetségen
Lásd: A Budapesten leadandó kérelmekhez szükséges dokumentumok listája

MIlyen dokumentumokra van szükségem A TURISTA VÍZUM MEGSZERZÉSÉHEZ? (A Budapesten leadandó kérelmekhez)
Kérvényének elbírálása a jelentkezési laphoz csatolt dokumentumok alapján történik. Kérjük, hogy lehetőleg már a vízumjelentkezés leadásakor csatolja a dokumentumokat. Az Ön érdeke is, hogy minél több információt közöljön velünk kiutazásának körülményeiről. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha a csatolt dokumentáció nem elégséges, a jelentkezés ügyintézési ideje hosszabbodhat. Kérjük vegye figyelembe, hogy minden leadott dokumentumnak eredetinek vagy hiteles másolatnak kell lennie. Hiteles másolatnak számít az eredeti dokumentumról készített fénymásolat, amelyet egy arra felhatalmazott személy, azaz ügyvéd, közjegyző, békebíró (Ausztráliában), vagy az Ausztrál Nagykövetség felhatalmazott ügyintézője aláírásával, pecséttel, dátummal ellát, és hiteles másolatként jelöl meg. Kérjük, hogy amennyiben eredeti dokumentumait vissza szeretné kapni, azt azok leadásakor jelezze.

»
Igazolás az ügyintézési díj befizetéséről;
»
Teljesen kitöltött, aláírással, dátummal ellátott jelentkezési űrlap – kérjük vegye figyelembe, hogy ha a kérvényt hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelően tölti ki, az a vízumkérelem elutasításához vezethet;
»
Érvényes, aláírást is tartalmazó útlevél, melynek érvényessége az ausztráliai tartózkodás teljes idejére is kiterjed – az útlevélben lennie kell legalább egy teljesen üres oldalnak;
»
1db nemrégen készült igazolványkép (szkennelt-nyomtatott képek nem fogadhatók el);
»
Igazolás a megfelelő anyagi háttérről – elfogadható: részletes bankszámlakivonat (amely a tranzakciókat is tartalmazza), utazási csekk, egyéb hivatalos igazolás, amelyen az utazáshoz felhasználható és azt teljes mértékig fedező, konkrét összeg szerepel;
»
Munkavállalóknak:
Hivatalos munkahelyi igazolás, amely tartalmazza, hogy:
mióta áll alkalmazásban és milyen beosztásban,
mennyi a fizetése,
meddig kapott szabadságot és hogy a munkaviszonya az engedélyezett szabadság letelte után is megmarad,
VALAMINT Hivatalos igazolás a rendszeres jövedelemről, pl. fizetési kimutatás, banki fizetés-átutalás, könyvelés, adózás stb.;
»
Diákoknak:
Igazolás az oktatási intézménytől
tanulói jogviszonyáról;
a tanulmányok várható befejezésének időpontjáról;
ha tervezett utazása tanítási időszakra esik, az igazolásnak tartalmazia kell, hogy az iskola beleegyezett tanulmányai elhalasztásába;
»
Ha rokonát vagy ismerősét látogatja meg Ausztráliában, és meghívója szállást, ellátást vagy bármilyen egyéb támogatást nyújt kinntartózkodásához: meghívólevélre lesz szüksége, amely formailag egy olyan hivatalos nyilatkozat (közjegyző/békebíró előtt tett nyilatkozat, Statutory Declaration, invitation and guarantee letter), amely tartalmazza a következő adatokat:
meghívó adatai (pl. név-lakcím Ausztráliában);
meghívott személy(ek) adatai (pl. név-születési dátum);
tervezett kinntartózkodás időtartama/időpontja;
a kapcsolat jellege;
a meghívó által átvállalt költségek részletezése: szállás / ellátás / útiköltségek / anyagi támogatás / esetlegesen felmerülő orvosi költségek stb.;
egyéb garanciavállalás;
csatolható: bizonyíték, hogy meghívója ausztrál állampolgár vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik Ausztráliában (ált. útlevél / vízum másolata) illetve a meghívó anyagi garanciavállalásának biztosítéka (amennyiben vállalt ilyet, ált. bankszámla);
»
Amennyiben semmilyen kapcsolattal nem rendelkezik Ausztráliában vagy önállóan utazik:
írja le részletes programját/útitervét kinttartózkodása idejére,
ha már készített, csatolja szállásfoglalását;
»
Repülőjegy-helyfoglalás, amelyen látható az Ön Ausztráliába való megérkezésének és visszautazásának időpontja. Ha többszöri belépést igényel, a repülőjegy-helyfoglalásnak tartalmaznia kell többszöri ki- és beutazást Ausztráliába. Tanácsoljuk, hogy NE vegye meg repülőjegyét, amíg vízumát nem állították ki.
»
Egyéb kiegészítő információk
Ha a fent szereplő dokumentumokat (vagy közülük valamelyiket) nem tudja csatolni, vagy további információt szeretne kérelmével kapcsolatosan közölni, saját belátása szerint más igazolásokat is mellékelhet, amelyek további információt tartalmaznak személyes, anyagi vagy munkahelyi kötelezettségeiről hazájában, valamint azokról a körülményekről, amelyek arra ösztönzik / kényszerítik, hogy Ausztráliából visszatérjen (pl. tulajdoni lapok, szerződések stb.).

96 Comments:

Megjegyzés küldése

<< Home